Wat we zoeken

Als theater en concertzaal is onze belangrijkste opdracht een zo gevarieerd mogelijk cultureel aanbod tonen voor een zo breed en divers mogelijk publiek. We onderschrijven daarbij expliciet de belangrijkste thema's die in gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid worden benoemd: inclusiviteit, diversiteit, participatie. Daarnaast zijn we in Tilburg een belangrijke partner: voor andere culturele instellingen, voor zakelijke partners, voor verhuurders en/of eventorganisatoren en makers. Een breed publiek, én een breed aanbod dus!

Als publieke instelling hebben we gastvriendelijkheid en kwaliteit al jaren hoog in het vaandel staan. Dat zit 'm in de aandacht die we hebben voor wat we doen en voor wie we het doen, en dat blijft onveranderd belangrijk. Aanvullende waarden die richtinggevend zijn voor ons als organisatie zijn samen live beleven, gelijkwaardigheid en professionaliteit.

Op basis van de strategische uitgangspunten en het stakeholder onderzoek, hebben we tenslotte enkele zaken benoemd die voor ons én onze gasten van belang zijn.

Bij Theaters Tilburg is iedereen welkom

We willen van betekenis zijn voor alle inwoners en organisaties van Tilburg en de regio. Het theater is een plek van en voor iedereen!

Creativiteit is de hartslag van het podium

Wat we ook doen of tonen... de podiumkunsten én ons podium draaien om creativiteit. Het lef om origineel te zijn, de durf om kritisch te denken.

Bij Theaters Tilburg kun je jezelf zijn

We streven naar een inclusieve samenleving, waar iedereen gelijkwaardig is en ertoe doet. Dat begint bij jezelf kunnen en mogen zijn, op en rondom onze podia.

Een ontspannen avondje uit

Onze gasten willen bovenal een ontspannen avond uit. Genieten, hardop lachen, meegevoerd worden! Maar eigenlijk zeiden we dat al: onze gasten willen samen live beleven.